Sånn her legger du Douglasgran heltre

Legging av Douglasgran heltre

Før montering: 
- Bygningen skal være tør og fri for byggefukt.
- Betongfukten må ikke overstige 85% RF(luftfuktighet).
- Bruk 0,20 mm PE-folie som fuktsperre.
- Retthet på gulvet må ikke avvike med maks 2 mm pr. meter 
- Romtemperaturen skal være mellom 18 og 26 grader.
- Luftfuktighet bør være mellom 35 og 65% RF, og bør om vinteren ikke overstige 50% RF.
- Douglasplankene skal ha avstand til veggen, rør og lignende på 10 - 15 mm hele veien rundt. Avstandsklosser skal fjernes etter bruk. 
- Gulvplankene skal bankes inn ved hjelp av trekloss og tung hammer eller ved å bruke kiler.  
- Douglasplankene må aldri limes på langsidene.
- Douglasplankene må alltid akklimatisere i det rommet de skal legges i minimum 7 dager med romtemperatur på mellom 18 og 26 grader.
- Skruehullplugger, bankes alltid helt ned mot skruehodet.
- Vær forsiktig med hull boringen slik at de blir like og ikke flosser kantene. Hullene skal bores 4-5 cm fra hver kant.
- Med 12 mm propbor skal det bores passende hull som er 2 mm over gulvoverflaten og banket helt ned mot skruehodet.
- Støvsug pluggehullene rene før du montere de.De skal limes med trelim. Bruk trelim av god kvalitet

- Douglas må alltid slipes etter monteringen. 
- Vi anbefaler å bruke en god lut og hvit eller natur såpe etter behandling.

- Det er viktig at du kontrollerer douglasplankene før legging. Er det skader eller andre feil skal dette meldes til oss sånn at feilen blir utbedret. Synlige feil utbedres ikke hvis plankene allerede er lagt. 
- Svinn kan oppstå på grunn av temperatur/fuktforandringer og værforhold
Om ønskelig kan du sortere douglasplankene for å få et harmonisk utseende .
Plankene kan variere i bredde med +/- 1,5 mm


Legging på tilfarere og bjelker:

- Gjelder dimensjon: 28 mm tykkelse x 150 - 250 mm bredde
1. Tilfarere må ha en maks avstand på 70 cm.
2. Første og siste raden av tilfarere skal legges 50 - 80 mm fra veggene. 
3. Den første raden av douglasplanker legges med en avstand til veggen på 10 - 15 mm. Bruk midlertidig avstandsklosser. Kontroller at første raden ligger helt rett. 
4. Ved legging på bjelker, kontroller at de er rette, og eventuelt ta en justering. 
5. Avstanden fra midt bjelke til midt bjelke må være maks 90 cm.
6. Er det en krypkjeller under gulvbjelkene? Legg en fuktsperre 0,20 mm PE-folie.
7. Anvend 5 x 60-70 mm skrue uten reamer.

Legging på betong: 

1. Kontroller at betonggulvet er rett før legging og eventuelt må det rettes opp. 
2. Den første raden av douglasplanker skal ha en avstand på 10 - 15 mm til veggen. Bruk midlertidige avstandsklosser. Kontroller at første raden ligger helt rett. 
3. Med 12 mm propbor bores passende hull til proppen sånn at proppen er 2 mm over
gulvoverflaten og banket helt ned mot skruehodet. Deretter bores med en 6 mm betongborer et 50 mm hull i betongen. Hullet skal støvsuges og en 6 x 50 mm plugg/propp skal settes inn i hullet. Deretter skrues douglasplanken med en 5 x 60 mm skrue. 
OBS: Har du gulvvarme? - være oppmerksom på å ikke bore eller skru inn i varmeslynger.
4. De resterende douglasplankene skal legges på tilsvarende måte. Plankene bankes helt sammen og siste plank skal skjæres sånn at det er en avstand til vegger, rør etc. på 10 - 15 mm.

Liming av douglasgran: 

1. Benytt parkett lim 
2. Følg lim produsentens instruksjoner når det gjelder mengde, men vanligvis påføres dette med 3 mm tannsparkel.
3.Kontroller at betonggulvet er rett før legging og eventuelt må det rettes opp.

4. Den første raden av douglasplanker skal ha en avstand på 10 - 15 mm til veggen. Bruk midlertidige avstandsklosser. kontroller at den første raden er helt rett.
5. Regler for fukt: Samme som "legging på betong" punktene.
6. Gulvvarme skal være slått av minimum 24 timer før legging og tidligst skal det startes langsomt opp minimum 7 dager etter legging.
7. For å sikre tilstrekkelig trykk skal gulvet belastes med 20 - 25 kg. Cirka 1 belastning pr m2.

Gulvvarme og Douglasgran:
1. Overflatetemperatur på gulvet må ikke overstige 24 grader C
2. Gulvvarmen skal startes sakte etter legging