Hvorfra henter vi vår Fransk Eik Fiskebensparkett

Vi henter vår Fransk Eik Fiskebensparkett fra en fabrikk i midten av Frankrike. Her viser vår kollega Anthony hvordan vi velger ut fiskebensparkett og hvordan vi løser eventuelle utfordringer. I korte trekk, har vi en nær relasjon med leverandøren i Frankrike. På denne måten sikrer vi kvalitet på fiskebensparketten, kundeønsker og rask reaksjon på trender.