Det er enkelt å legge parkett

Nødvendige verktøy

På bildet ser du hvilke verktøy du trenger for å legge gulv klikksystem.

Trinn 1: Forbered undergulvet

For at det skal være lett å legge gulvet, er det viktig at du forbereder underlaget der gulvet skal installeres. Ettersom det er flytende legging, det vil si at det ikke brukes lim, kan parkett- og laminatgulv legges på et eksisterende gulv, for eksempel: vinylgulv, linoleum, parkett, laminat, plater og tynn tekstil. Det kan også legges over gulvvarme. Det viktigste er å ha et tørt, plant og jevnt undergulv. Rett ut eventuelle ujevnheter, og bruk alltid et underlagsmateriale. Det finnes forskjellige typer underlag. Til for eksempel betong, som har høyere fuktnivå, kreves fuktsperre. Hvis du bor i leilighet, bør du ha et underlag som demper lydnivået. I enkelte tilfeller anbefaler vi både lyddemping og fuktsperre. 

Trinn 2: Forbered gulvet

Det er viktig å gi gulvet anledning til å tilpasse seg temperaturen i det rommet der det skal legges. Derfor må pakkene oppbevares i rommet i minst 48 timer før installering.

Trinn 3: Installer gulvet

En tommelfingerregel er at plankene skal ligge i den retningen mesteparten av lyset kommer fra. Hvis rommet er smalt, for eksempel en korridor, skal bordene alltid ligge i rommets lengderetning uavhengig av hvilken retning lyset kommer fra. Husk å ta med en ekspansjonsfuge på 8–10 mm rundt hele rommet når du måler. Pass på at plankene i den siste raden er bredere enn 5 cm, og at planken i slutten av hver rad er lengre enn 30 cm (50 cm for lange planker). Tips: Hvis du bruker håndsag, må du alltid sage plankene nedover, slik at du ikke skader den synlige delen.

Legging av gulvet

Åpen flere pakker og sorter dem slik at du får en harmonisk fargeovergang.

Tre er et levende materiale, og alle planker er forskjellige. Pass derfor på at planker med kvist og fargevariasjoner er jevnt fordel over hele rommet.

Installer den første raden langs veggen, og husk å bruke kiler i hele rommet for å lage en ekspansjonsfuge. Parkettgulv beveger seg når temperaturen og luftfuktigheten forandrer seg i rommet. Uten ekspansjonsfuge risikerer man at gulvet blir bulket.