Hva er forskjellen på symmetrisk og usymmetrisk parkett

Symmetrisk parkett

Usymmetrisk parkett