Forskjellen på klikksystem og lim

Fordelen med klikksystem er at parketten får bevege seg (flytende gulv). Husk å bruke kiler i hele rommet for å lage en ekspansjonsfuge. Det er da mindre sjanse for bulker. Tre er levende materiale og det vil derfor bevege seg uansett hvordan det legges. Ved lim er det vanskeligere for treet å bevege seg og det kan derfor lettere oppstå sprekker med tid.

Ved legging av parkett med lim må du kjøpe inn lim for gulv. Dette er en ekstra kostnad man må tenke på.